Agencja "SFINKS" posiada odpowiednio przygotowaną kadrę, którą cechuje właściwa postawa etyczno-moralna dająca gwarancję rzetelnego świadczenia usług.

Pracownicy:

 • są w wieku 25-50 lat,
 • posiadają licencję (przy zatrudnieniu na obiektach podlegających szczególnej ochronie i konwoju),
 • nie są karani (potwierdzone odpowiednim dokumentem),
 • posiadają nienaganne opinie i udokumentowany przebieg dotychczasowej pracy
 • cechują się dobrym stanem zdrowia (potwierdzony badaniami dokonanymi przez uprawnionych lekarzy)

Wyposażenie:

 • własne, mobilne pomieszczenia dla pracowników ochrony
 • umundurowanie zgodne z przepisami o ochronie osób i mienia,
 • wyposażenie w odpowiednie dopuszczalne środki przymusu,
 • środki łączności - profesjonalne (częstotliwość z Agencji Regulacji Telekomunikacji),
 • broń palna, kamizelki kuloodporne, hełmy (w przypadku konwoju wartości),
 • latarki,
 • telewizja przemysłowa (przy ochronie obiektów przemysłowych i indywidualnych osób),
 • monitoring obiektów,
 • odpowiednio przystosowane i oznakowane samochody służbowe,
 • stosowane są też odpowiednie systemy alarmowe - wg życzeń zleceniodawcy

 

Uprawnienia:

 

     Aktualnie Agencja jest uprawniona do udzielania ulg we wpłatach na PFRON